Ring til os i dag (9-16) på 69 15 77 77

Behandling af persondata

Persondataloven bestemmer i § 28, at selskabet som dataansvarlig skal stille følgende oplysninger til rådighed for enhver om samtlige behandlinger, som udføres for vedkommende:

 1. Navn og adresse på den dataansvarlige, dennes repræsentant, og den dataansvarliges databehandler:

  Den dataansvarlige er: Nem Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge.

 2. Behandlingens betegnelse og formål:

  Det overordnede formål med IDSikkerhed.dk’s registreringer af oplysninger er, at kunne behandle skader og give oplysninger om kunder og anvendelse af produktet til de forsikringsselskaber og pengeinstitutter, som anvender løsningen.

 3. En beskrivelse af kategorierne af registrerede, og af de typer af oplysninger, der vedrører dem:

  I IDSikkerhed.dk registreres følgende kategorier af juridiske personer: kunder, medforsikrede, skadelidte, skadevoldere og eksterne interessenter (kreditorer m.v.).

  Fælles for de nævnte kategorier er, at selskabet registrerer oplysninger om cpr-/cvr-nummer, navn og adresse samt oplysninger om betalingsforhold. Oplysningerne benyttes ved kontakt med kreditorer på skadelidtes vegne samt til udveksling med det forsikringsselskab eller pengeinstitut, hvor skadelidte er kunde.

  Registrering af oplysninger af fortrolig karakter, herunder registrering af personlige og lægelige oplysninger, kan være påkrævet af hensyn til den sagsbehandling, der er nødvendig for at varetage kundens interesse. Registrering af oplysninger af denne art sker kun i et omfang, der er påkrævet for opgavens korrekte udførelse og kun mod kundens udtrykkelige og informerede samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid, kunden måtte ønske det, men tilbagekaldelse af samtykke kan medføre, at det ikke vil være muligt for selskabet at udføre den nødvendige sagsbehandling.

 4. Modtagere, eller kategorier af modtagere, som oplysningerne kan overføres til:

  For at kunne opfylde aftaler med kunder og sikrede videregiver selskabet de oplysninger om kunderne, som er nødvendige for at kunne identificere kunden og gennemføre betalingsaftalen.

  Derudover videregiver selskabet oplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, dette måtte være foreskrevet i den gældende lovgivning.

 5. Påtænkte overførsler til tredjelande:

  Selskabet overfører ikke registrerede personoplysninger af nogen art til tredjelande. Som supplement til de anførte lovbefalede oplysninger skal vi meddele:

   Som supplement til de anførte lovbefalede oplysninger skal vi meddele:

  • At du, med de begrænsninger, der ligger i persondataloven, har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger om dig vi behandler,
  • At du kan kræve fejlagtige oplysninger berigtiget, så vi altid har de rigtige oplysninger om eksempelvis din adresse m.v. Dette er både i din og i vores interesse.
  • At du til enhver tid kan meddele os, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os.

Du kan, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby